Home

Welkom op de website van Veebeoordelingscommissie Friesland!

Een geslaagd Fries Kampioenschap Veebeoordelen op zaterdag 10 april bij de familie Binnendijk! Herre Kuiper is wederom kampioen geworden met 278 punten en met maar liefst een 9,5 op zijn mondeling een zeer verdiende zege. Klaas Wietsma deed niets onder voor Herre zijn mondelinge toelichting en behaalde ook een 9,5. Hij werd tweede met 261 punten. Jan Geert Hoekstra en Abe Stegenga werden gedeeld derde met 260 punten. Jan geert behaalde een 8,3 op zijn mondeling, Abe een 8,5. Bij de puntentelling is helaas eerst wat fout gegaan en daarom staat Abe Stegenga niet op deze foto met zijn welverdiende derde prijs. Onze excuses hiervoor! Yme Paul Lawerman kreeg de prijs voor de beste nieuwkomer. Hij werd 9e met 214 punten en een 7 voor zijn mondelinge toelichting. Jury, melkveehouder, vrijwilligers, sponsoren en deelnemers, bedankt voor deze mooie dag!


 


 

Op zaterdag 12 maart 2016 was de Champions League veebeoordelen bij de familie Nobel in Foudgum. Een mooie locatie voor deze wedstrijd. De jury bestond uit Ard Gunnink en Harry Schuiling. Het team 'Sa mooi as wat', bestaande uit Pieter Talsma, Durk Zandstra, Wierd de Groot en Jaap Jacobi, heeft vandaag gewonnen met 466 punten. Jaap Jacobi en Wierd de Groot hebben voor dit team een mondelinge toelichting gegeven. Jaap scoorde hierbij maar liefst een 9,7. Het team VVT de Walde (Wytze Meye Wink,Herre Kuiper, Henk Binnendijk en Willemke Binnendijk) stond na de eerste ronde bovenaan. Willemke Binnendijk scoorde namelijk in de ochtenronde 78 punten, waarbij ze individueel op de eerste plek stond. Bij de middagronde kwam VVT de Walde op 444 punten uit, een tweede plaats. Derde werden de Kjelleboaners. In dit team zaten Jente Renema, Jentsje Bootsma, Thomas van der Gaast en Hielke van der Gaast. De mondelinge toelichting van Hielke werd door de jury positief beoordeeld en kreeg een 8,5. Frans van der Molen is individueel als hoogste geëindigd met 88 punten.

Wij willen familie Nobel, de jury, deelnemers, alle vrijwilligers en onze sponsoren bedanken voor deze mooie dag!

 


Wat een mooie (zonovergoten)dag! Het Fries Kampioenschap Veebeoordelen was weer een groot succes met 10 nieuwe deelnemers! In totaal hebben er 17 deelnemers mee gedaan. Dit jaar was het bij Eef Vernooy en familie. Geweldige koeien mogen beoordelen. Ook met dank aan de scheerders Egbert Korenberg en Egbert Puttenstein! Sybren Nauta is met 248 punten Fries kampioen geworden. Hij behaalde een 9 voor zijn mondeling. Een zeer goede prestatie! Herre Kuiper werd tweede, met ook een 9 voor zijn mondeling en 244 punten. Derde werd Abe Stegenga, met een 8,2 voor zijn mondeling en 233 punten. Daarnaast won Norwin Piet de aanmoedigingsprijs en werd hij vijfde met 209 punten en een 7,5 voor zijn mondeling. Jacco Posthumus behaalde maar liefst een 9,2 op zijn mondeling en haalde hierdoor de hoogste score bij de mondelinge ronde. Gefeliciteerd prijswinnaars! Ook veel dank aan de sponsoren en aan onze goede vrijwilligers van vandaag: Herke Pijl, Alida de Vries, Thomas Mulder en Marco de Groot! Alle deelnemers en de melkveehouder, bedankt voor deze mooie en geslaagde dag! Wij hopen jullie als Veebeoordelingscommissie Friesland volgend jaar weer te zien!


 We kunnen terug kijken op een geslaagde Champions League! Dit jaar een keuring van roodbonte vierde en vijfde kalfs koeien van Wiebe Slofstra. De juryleden waren Harm Albring en Jacob Wijnker. Na de ochtendronde stond Frans van der Molen individueel bovenaan. Na de middagronde ging het team 'Sa mar', met Jan Aalberts, Oebele Hoekstra, Albert Mellema en Willem Dotinga aan de leiding. Dit kwam mede door de goede mondelingen van Willem Dotinga (9) en Jan Aalberts (8). Zij hadden 373 punten. De winnaars van vorig jaar werden tweede met 357 punten. Dit team, genaamd 'Sa mooi as wat' met Pieter Talsma, Jaap Jacobi, Wierd de Groot en Durk Zandstra hebben het weer goed gedaan. Jaap Jacobi kreeg maar liefst een 9,5 voor zijn mondeling! Het team 'Beetster Judge Team' wat derde is geworden bestond uit Frans van der Molen, Machiel de Vries, Norwin Piet en Niels Roelsma. Frans van der Molen kreeg een 8 voor zijn mondeling, Norwin Piet een 6,5. Zij hadden ook 357 punten, maar kwamen door de mondelinge cijfers toch op de derde plek.

Winnaars Champions League 2015


 


 

Winnaars Fries Kampioenschap 2014

                 

We hopen jullie als deelnemer of publiek te kunnen verwelkomen tijdens het Fries Kampioenschap, de Champions League of de oefenlessen, tot dan!